آموزش نرم افزار spectrum دانلود و آموزش نرم افزار

نرم افزار Spectrum یکی از نرم افزارای تحلیل جمعیت هستش که برای پیش بینی جمعیت استفاده میشه. فایل آموزش کار با این…