نرم افزار مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان دانلود و آموزش نرم افزار

نرم افزار پیشرو یکی دیگر از نرم افزار های طراحی سازه، ساخت داخل است که توسط متخصصین مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه امیر کبیر و با همکاری دفتر مقررات ملی ساختمان کشور جهت استفاده صحیح و مناسب از مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان ( طراحی و اجرا ساختمان های بتنی) تهیه گشته است .