آموزش نرم افزار سیلواکو دانلود و آموزش نرم افزار

سیلواکو یک نرم افزار حل عددی معادلات نیمه هادی است. (ماسفت ها ، ترانزیستور های دو قطبی،دیودهاو…) جوابهای بدست آمده توسط این…