محاسبه ظرفیت باربری به روش هانسن دانلود و آموزش نرم افزار

این برنامه هم از برنامه های جدید آقای مهندس امین باقری هستش و همون طور که از اسمش پیداست محاسبه ظرفیت باربری…