موزه یهود نقشه، طرح، پروژه معماری

فیلم مستند موزه یهود که توسط دنیل لیبسکیند طراحی شده رو با ورود به لینک زیر می تونید دانلود کنید: نام فایل: فیلم…