استفاده از کارتهای crc در معماری کلان مهندسی کامپیوتر

پایان نامه استفاده از کارتهای crc در معماری کلان توسط زینب شکرزاده و به راهنمایی دکتر فریدون شمس و مشاوره دکتر تشنه…