معماری داخلی و فضامندی مقالات مهندسی معماری

نویسنده : فرهاد احمدی چکیده:طراحی داخلی در طول تاریخ به واسطه میزان دانش انسان ، شناخت مسائل فنی ، مصالح و امکانات…