مفهوم بیومکانیک مقالات مهندسی مکانیک

مفهوم بیومکانیک بیومکانیک واژه‌ای مرکب از bio به معنی: (زیست و زندگانی) و mechanic به معنی: (افزارگر) یا کارکننده یا ابزار یا…