آموزش روش VIKOR مهندسی صنایع

آموزش روش VIKOR راهکار توافقی و بهینه سازي چندمعیاره توسط افسانه بیجاري و حمیده نقاده به صورت پاورپوینت تهیه شده است که…