کنترل هوشمند خرابی پل کتاب های مهندسی عمران

کتاب سامانه مدیریت و کنترل هوشمند خرابی پل تهیه شده توسط دکتر وحید شاه‌حسینی و دکتر علی‌اکبر رمضانیان‌پور که به صورت رایگان…