جزوه توسعه کارکرد کیفیت مهندسی صنایع

جزوه توسعه کارکرد کیفیت (Quality Function Deployment) که توسط هادی شیرویه زاد به صورت پاورپوینت تهیه شده است را با فرمت PDF…