جزوه نظریه های مکانیابی خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

جزوه نظریه های مکانیابی توسط دکتر ساناز لیتکوهی، دکتر حیدر جهانبخش و دکتر مریم چرخچیان در بهمن ۱۳۹۳ تهیه و تألیف شده است…