مجموعه آموزش مقدماتی الکترونیک (الکتراتیس) خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

طبق قولی که به دوستان داده بودم برای ارائه یک مجموعه آموزشی ساده الکترونیک این مجموعه که چندسال پیش در شرکتمون جمع…