ساخت و اجرای مخلوط آسفالتی پایان نامه مهندسی عمران

جزوه آموزش ساخت و اجرای مخلوط آسفالتی که توسط دکتر صالح شریف تهرانی به صورت پاورپوینت در دانشگاه خوارزمی تهیه شده است…