دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران همایش و آزمون و دانشگاه

دومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران توسط دانشگاه گیلان در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار می گردد. هدف این کنفرانس گسترش…