جزوه سازه های فضاکار خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

جزوه سازه های فضاکار که توسط صالح امانی تهیه شده است شامل مباحث کامل در زمینه سازه های فضاکار بوده و به…