محاسبات توربین و پمپ و کمپرسور کتاب های مهندسی شیمی

کتاب آموزش محاسبات توربین و پمپ و کمپرسور توسط شرکت ره آوران فنون پتروشیمی تهیه شده است که در ۱۲۲ صفحه به…