فلنج خلاصه کتاب، جزوه، مجله مکانیک

سه جلد پرمحتوا از مجموعه فلنج که توسط مهدی پرتوی زاده تهیه شده است و شامل آشنایی با انواع فلنج، بازرسی فلنج…