جدول و فلوچارت های طراحی سازه های فولادی خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

فایلی که در اختیار شما قرار می گیرد فایلی مناسب برای داشجویان مهندسی عمران مهندسین طراح سازه های فولادی جهت طراحی سازه های فولادی می باشد
که با استفاده از فرم ها، فلوچارت ها جدول ها روش سریع و آسان را جهت طراحی ارائه می نماید.

بخش های این فایل شامل موارد زیر می باشد:
الف) طراحی اعضای فشاری :
ب) طراحی اعضای خمشی (تیرها)
ج)طراحی اعضای خمشی – فشاری (تیر ستون ها)
د)طراحی اعضای فشاری – کششی (بادبندها)
ه) طراحی کف ستون
و) طراحی اتصالات