راهنمای طراحی فناوری نیک‌سیستم خلاصه کتاب، جزوه، مجله عمران

راهنمای طراحی فناوری نیک‌سیستم با اسکلت قوطی برای خانه‌های یک طبقه که توسط دکتر مژگان نیک روان مفرد در سال 1397 تهیه…