جزوه اختلال برادی کینزیا مهندسی پزشکی

جزوه اختلال برادی کینزیا (Bradykinesia) دانشگاه خواجه نصیر مربوط به درس کنترل سیستم‌های عصبی – عضلانی دکتر مهدی دلربائی که توسط زهرا…