جزوه شیمی مواد غذایی خلاصه کتاب، جزوه، مجله مهندسی شیمی

جزوه شیمی مواد غذایی موسسه پارسه از مجموعه مهندسی علوم و صنایع غذایی که توسط مهندس مسعود هماپور تهیه شده است را…