طرح CDS آزادشهر نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح CDS یا همان طرح استراتژی توسعه شهری آزادشهر که در سال 1391 تهیه شده است را در سه مرحله به صورت…