طرح منحنی های کلوتوئید نقشه، طرح، پروژه عمران

پروژه طرح منحنی های کلوتوئید توسط علی اکبر طالبی و زیر نظر مهندس فندرسکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ارائه شده…