طرح جامع شهر یزد نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

گزارش مطالعات طرح جامع شهر یزد که توسط مهندسین مشاور معماری و شهرسازی عرصه تهیه شده به صورت فایل Word در سه…