طرح جامع گردشگری آبیدر نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

گزارش شناخت و کلیات وضع موجود طرح جامع منطقه نمونه گردشگری آبیدر که همون جلد اول طرح میشه رو به صورت PDF…