طرح باغشهر همدان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح باغشهر همدان که در زمینی به مساحت حدود ۱۰۰ هکتار واقع در جنوب غربی شهر همدان در منطقه ای به نام…