طرح جامع ماکو نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع ماکو تحت عنوان طرح توسعه و عمران شهر ماکو توسط شرکت مهندسین مشاور شهر و بنیان در سال 1383 در…