طرح جامع قرچک نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع قرچک توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید. این طرح…