طرح جامع جوادآباد نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع جوادآباد که در شهرستان پاکدشت واقع می باشد توسط مهندسین مشاور عمران زاوه در سال ۱۳۸۶ تهیه شده است. سه…