طرح جامع استهبان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع استهبان یا همان طرح توسعه و عمران شهر استهبان رو به صورت فایل word خلاصه گزارش و ضوابط طرح به…