طرح تفصیلی شهر گرگان نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر گرگان رو که توسط مهندسان مشاور طرح و معماری در سال ۱۳۷۹ تهیه شده رو به…