طرح جامع ورامین نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

طرح جامع ورامین توسط مهندسین مشاور پژوهش و عمران در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید. طرح جامع…