طراحی مدل تعیین نرخ سفرسازی نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

مرحله دوم و سوم پروژه مطالعه طراحی مدل تعیین نرخ سفرسازی فعالیت‌های مختلف زمینی در تهران (Trip Generation) که توسط گروه بین‌المللی…