جزوه شناسایی آماری الگو مهندسی کامپیوتر

جزوه شناسایی آماری الگو دانشگاه شهید بهشتی که توسط احمد محمودی ازناوه به صورت پاورپوینت تهیه شده است را به صورت PDF…