انقلاب صنعتی دوم مهندسی مواد

نانوتکنولوژی موضوع جدیدی است و احتمالا برای برخی از مهندسین که فرصت مطالعه ندارند، امری ناشناخته می‌باشد.  در سال ۱۸۵۷ محلول کلوئیدی…