کتاب برنامه ریزی شهرهای جدید خلاصه کتاب، جزوه، مجله شهرسازی

برای دوستان شهرساز و بخصوص اونایی که قصد ادامه تحصیل در گرایش برنامه ریزی شهری رو دارن، مطالعه کتاب کرامت الله زیازی…