فرز cnc مهندسی صنایع

مشخصات فرز CNC فرز cnc سری ۶۰۴۰ از مواد وقطعات استاندارد و باکیفیت ساخته شده در ساخت دستگاه توجه خاصی به بدنه(شاسی)…