رویکردی نو در برنامه ریزی عملیاتی شهرداریها مقالات شهرسازی

پاورپوینت رویکردی نو در برنامه ریزی عملیاتی شهرداریها توسط حبیب الله طاهرخانی تهیه و ارائه شده و به بررسی شهر استانبول به…