جزوه طراحی راکتور پیشرفته خلاصه کتاب، جزوه، مجله مهندسی شیمی

جزوه طراحی راکتور پیشرفته دکتر خراشه که در دانشگاه صنعتی شریف تدریس شده است و مسعود زمانی آن را تهیه و تنظیم…