عملکرد و راندمان محصول در روش های آبیاری lepa ،spray ، sdi مهندسی کشاورزی

سیستم آبیاری سنترپیوت به دلیل هزینه کارگری کم ، انعطاف پذیری زیاد ، راحتی اجرا و بهره برداری آسان ، یک سیستم…