دیودهای ساطع کننده نور مقالات مهندسی برق

دیودهای ساطع کننده نور که از دهه‌های گذشته در الکترونیک مورداستفاده قرار می‌گرفتند که در این مقاله با جنس و ساختار این…