دینامیک و کنترل دانشگاه MIT مقالات مهندسی مکانیک

مبحث دینامیک و کنترل دانشگاه ام ای تی در ۵ بخش برای شما گذاشته شده که به زبان لاتین میباشد و به…