جزوه اختلالات یادگیری روانشناسی و علوم تربیتی

جزوه اختلالات یادگیری که توسط دکتر مرتضی ترخان به صورت پاورپوینت در دانشگاه پیام نور تهیه شده است را در 189 صفحه…