جزوه سيستم دوربين مدار بسته تحت شبكه خلاصه کتاب، جزوه، مجله برق

جزوه آموزشی سيستم دوربين مدار بسته تحت شبكه که به مفاهيم و مباني شبكه‌هاي كامپيوتري و بحث دوربين‌ها و نرم افزارضبط تصاوير…