طرح پیشنهادی محله دهقانویلا - منطقه ۵ کرج نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

محله دهقان ویلا از محلات منطقه ۵ کلانشهر کرج می باشد. با توجه به موقعیت خوب این محله در منطقه و شهر،…