پروژه روستا ۲ نقشه، طرح، پروژه معماری

پروژه روستا ۲ که موضوع پروژه روستای دهدلیان استان همدان هستش که البته الان به شهرستان تبدیل شده مثه اینکه. فایل کد این…