كارگذاشتن دريچه‌ي مصنوعي قلب با استفاده از كاتتر مهندسی پزشکی

برای کاشت دریچه‌ی مصنوعی به طور معمول، نیاز به جراحی باز قلب هست. ولی روش جدیدی ابداع شده که با استفاده از…