کتاب پهنه بندی اقلیمی ایران کتاب های شهرسازی

کتاب پهنه بندی اقلیمی ایران ، نوشته مرتضی کسمایی کتاب بسیار جامع و مناسبی هستش که هم برای مطالعه توصیه میشه و…