تحلیل بازار و مروری بر سیاست های مسکن در ایران نقشه، طرح، پروژه شهرسازی

مسکن مهر یکی از سیاست های جدید مسکن در ایران هستش که در پروژه زیر به طور مفصل بررسی شده. این پروژه…